Jhora Pata by Habib and nancy Mp3

Jhora Pata by Habib and nancy Play this song on online.


Lyrics of Jhora Pata by Habib and nancy

Jhora pata ure jai ahare ki mayai
eka eka fire dekha dokhin hauya

kisu ki silo na bolar
kisu dhore rakhbar
ondho badhone se poth cholar
aj janala beye eki notun pase
sondha tara jole na keu amar akashe

venbo na amar ki sukhe ami asi
adhare boi niye ar
tumi ki ekhon temon e aso
tate j sunno amar

kisu ki silo na bolar
kisu dhore rakhbar
ondho badhone se poth cholar
aj janala beye eki notun pase
sondha tara jole na keu amar akashe

Jhora pata ure jai ahare ki mayai
eka eka fire dekha dokhin hauya

Valobasha noi bolo valo k ase
se balon dhate aj
pasha pashi ese hai majhe ek
se chokh ajo k sei adore


kisu ki silo na bolar
kisu dhore rakhbar
ondho badhone se poth cholar
aj janala beye eki notun pase
sondha tara jole na keu amar akashe

Jhora pata ure jai ahare ki mayai
eka eka fire dekha dokhin hauya

0 comments: